Klachtenprocedure

  1. U bent ontevreden over uw zorg.
  2. U praat met uw klachten met uw zorgaanbieder.
  3. U komt samen tot een oplossing. U kunt uw klacht loslaten.
  4. U bent niet tevreden. U meldt uw klacht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder.
  5. De klachtenfunctionaris geeft advies en staat u bij m.b.t. het indienen van een klacht en bemiddelt bij het komen tot een oplossing.
  6. U meldt uw klacht schriftelijk bij de zorgaanbieder. U ontvangt binnen 6 weken een oordeel. Indien noodzakelijk kan de termijn worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder informeert u daarover.
  7. U bent niet tevreden met het oordeel. U meldt uw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil, of bij de geschilleninstantie van de zorgaanbieder. U betaalt € 50,- klachtengeld. www.zorggeschil.nl
  8. Zorggeschil doet een bindende uitspraak. U kunt veroordeeld worden tot een bijdrage van maximaal € 500,- in de proceskosten. Zorggeschil kan u letseschadevergoeding toekennen van maximaal € 25.000,-.
  9. U neemt genoegen met de uitspraak. U kunt uw klacht loslaten.
  10. U bent niet tevreden met de uitspraak. U kunt binnen twee maanden na de uitspraak een verzoek indienen tot vernietiging bij de Kantonrechter.